فرم پیشنهاد بیمه نامه

بیمه نامه، طی درخواست کتبی بیمه گذار در قالب فرم پیشنهاد بیمه که توسط وی تکمیل می‌شود به واحد صدور ارایه و پس از بررسی و تایید، صادر می‌شود.
بدیهی است بیمه گذار موظف است تمامی موارد مندرج در بیمه نامه شامل تمامی مشخصات، تعهدات و پوشش ها و همچنین شرایط عمومی و خصوصی را با دقت مطالعه نموده تا از بروز هرگونه مشکل به هنگام خسارت احتمالی جلوگیری به عمل آید.

بیمه آسیا ، فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالثفرم پیشنهاد بیمه بدنه ، بیمه آسیا ، پونکفرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی ، بیمه آسیا ، پونکفرم پیشنهاد بیمه باربری ، بیمه آسیا ، پونکفرم پیشنهاد بیمه مسافرتی ، بیمه آسیا ، پونکabniehkarfarmadoctorasansor
naji
malimoghateahkesaratفرم پیشنهاد بیمه عمر و پس انداز ف بیمه آسیا ، خرید آنلاین بیمه عمر